Конференция «Студзеньскія рэспубліканскія навуковыя чытанні “Жыццё, адданае Слову” (памяці Г.А. Арцямёнка)»

Дата правядзення: 26 студзеня 2022 г.

Месца: г. Віцебск

Зборнік канферэнцыі

Інфармацыйны ліст

Праблемнае поле навуковых чытанняў:
  • Беларуская мова як этнакультурны феномен у сінхраніі і дыяхраніі.
  • Агульнанацыянальныя і рэгіянальныя моўныя працэсы ў камунікатыўнай прасторы Беларусі.
  • Сучасныя праблемы этналінгвістыкі, лінгвакраіназнаўства і лінгвакультуралогіі.
  • Мова і стыль мастацкай літаратуры і сродкаў масавай інфармацыі.
  • Беларускі літаратурны працэс: гісторыя, сучаснасць, перспектывы.
  • Жанрава-стылёвыя тэндэнцыі сучаснай літаратуры.
  • Практычныя аспекты выкладання беларускай мовы і літаратуры ў ВНУ і ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі.

Рабочыя мовы беларуская, руская.
Для ўдзелу неабходна да 20 студзеня 2022 года падаць заяўку на e-mail vitkanf21@rambler.ru (гл. Узор афармлення заяўкі)
Па выніках правядзення навуковых чытанняў будзе падрыхтаваны зборнік матэрыялаў у электронным фармаце, які будзе размешчаны ў адкрытым доступе ў электроннай бібліятэцы ВДУ імя П.М. Машэрава, а таксама разасланы ўдзельнікам.
Матэрыялы дакладаў неабходна даслаць да 31 студзеня 2022 года.
Удзел у канферэнцыі і публікацыя электроннага зборніка матэрыялаў бясплатныя.

Для ўдзелу неабходна да 20 студзеня 2022 годападаць заяўку

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ЗАКОНЧЕНА

Мартынкевіч Святлана Васільеўна

Загадчык кафедры беларускага мовазнаўства,
кандыдат педагагічных навук